Platformen for Gadeidræt

Den Nationale Platform for Gadeidræt er til for at udbrede gadeidrætten. Her kan du kan få rådgivning, eller blive sat i forbindelse med de rette folk. GADEIDRÆT er et sted for vidensdeling, vi ønsker at skabe meget mere aktivitet på gadeplan og her er ingen dumme spørgsmål.

Det eneste du skal gøre, er at slå på tråden eller sende en mail.

RÅDGIVNING

Rådgivningen gives i forbindelse med udvikling af nye idéer og i forbindelse med kvalificering af konkrete projekter og ansøgninger. Skulle du være nysgerrig omkring generel viden på området, står vi også til rådighed. Formålet med rådgivningen er at sikre kvalitet i aktørernes projekter og kommunernes forskellige indsatser.

GADEIDRÆT ønsker at dække bredt, derfor er det i enkelte sager også muligt at få stillet GADEIDRÆTs konsulenter til rådighed med henblik på at sikre kvaliteten i byggesager, undervisningsforløb m.m. Vi anbefaler, at man tidligt tager kontakt til GADEIDRÆT, hvis man er usikker på om den idé eller det projekt man har, kan opnå støtte eller rådgivning fra GADEIDRÆT.

VIDENDELING

GADEIDRÆT har en målsætning om at skabe mere viden omkring gadeidræt og dens udvikling, så flere kan komme i gang med et fysisk aktivt liv. Al den viden vil vi gerne dele på kryds og tværs, for at sikre kvalitet, udvikling og læring i netværket af kommuner, gadeidrætsorganisationer og andre aktører.

Derfor vil vi også gerne opfordre jer til at dele jeres erfaringer på området. GADEIDRÆT er en platform, hvor vi alle kan lære af hinanden. Dette vil bl.a. ske via en række konferencer og workshops. Derudover vil vi rigtig gerne være med til at formidle jeres historier. Ligger I inde med konkrete erfaringer, som kan komme andre til gode, så skriv gerne din historie/erfaring til: raha@game.ngo