Her finder du retningslinjer for kommunikation, økonomi og evaluering, som er gældende krav for bevilgede projekter. 

KOMMUNIKATION

Som modtager af støttemidler har man pligt til at oplyse/eksponere, at man har fået midler af GADEIDRÆT. Denne eksponering tilpasses ud fra hvilket projekt der støttes.

Eksponeringen kan bestå i:

Online eksponering: Websider, blogs, facebooksider/events, Instagram og Twitter

Tryk eksponering: Plakater, programmer & flyers m.m.

Onsite eksponering: Banner, rampstisckers m.m.

 

Logo

LOGO-til-hjemmeside

Klik her for at downloade logo

 

Eksempler på kommunikation og eksponering

 

Eksempel 1:

Til et større skateevent vil GADEIDRÆT-logoet blive eksponeret sammen med andre potentielle sponsorer, eksempelvis på banner til eventet.

Da det er et større event, er logo både på; facebookside og trykte plakater.

#GADEIDRÆT & #Nordeafonden vil blive brugt på sociale medier. Dertil vil de have GADEIDRÆT- klistermærker til at dele ud til de besøgende.

 

Eksempel 2:

Peter, der søger om støtte til en ny basketkurv, vil kunne eksponere ved at bruge #Nordeafonden & #GADEIDRÆT på de sociale medier og kan i den forbindelse modtage nogle stickers til guerillamarketing.

 

Husk altid at sende os links til eventuelle events eller ligende så vi kan dele det via vores kanaler!

 

PR:

GADEIDRÆT tilbyde rådgivning og hjælp til PR. Hvis I sender materiale til pressen bedes i informere os, så vi på den måde kan være med til at larme yderligere for jeres projekter. Kontakt Søs Bondo på sos@gadeidraet.dk.

Ved modtagelse af bevillingen accepterer I, at Den Nationale Platform for Gadeidræt, til brug for omtale af de projekter og aktiviteter vi støtter og resultaterne heraf, vederlagsfrit og uden tidsbegrænsning får overdraget materiale fra projektet i form af fx fotos, filmoptagelser, lyd og tekst. Derudover accepterer I retten til selv, eller til at lade andre, anvende hele eller dele af materialet på vores hjemmeside og i enhver form for interne som eksterne publikationer og medier – elektroniske som trykte.

ØKONOMI

Vi arbejder ud fra, at støtte de mange forskellige projekter – derfor har vi ikke en øvre grænse for ansøgningsbeløb i første ansøgningsrunde. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra forskellige kriterier, som understøtter vores overordnede mål om at udvikle og udbrede gadeidrætten.

Når ansøger har fået godkendt sit projekt af platformen og bevillingsudvalget, vil ansøger få udbetalt 85% af det søgte beløb up front. De sidste 15 % af beløbet vil blive tilbageholdt til projektet er blevet igangsat eller afviklet. I forbindelse med en kort evaluering og en økonomisk dokumentering vil ansøger få udbetalt de resterende 15 % af beløbet. Bevillingsmodtagere, som modtager tilsagn på over 100.000 kr., skal udarbejde og indsende regnskab med “revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed”.

Det er en betingelse for bevillingen, at projektet afvikles som beskrevet i ansøgningen. Vi skal derfor løbende holdes orienteret om eventuelle ændringer i projektet og budgettet.

Såfremt det ansøgte ikke bliver gennemført helt eller delvist (eksempelvis manglende fuld finansiering, formålet droppes eller at der er modtaget flere midler end der er behov for) er du forpligtet til at tilbageføre beløbet til Den Nationale Platform for Gadeidæt igen.

Bemærk venligst at tilsagnet til bevilling er gyldigt 1 år fra den dato man modtager bevillingskontrakten. Hvis bevillingen ikke er benyttet inden da, og der ikke er indgået anden aftale, bortfalder tilsagnet.

EVALUERING

Efter projektets afslutning skal de projektansvarlige fremsende en kort evaluering til Den Nationale Platform for Gadeidræt. Evalueringen skal have et omfang af max. 2 sider indsendes senest 1 måned efter projektet afsluttes. Brug skemaet nedenfor – så er det let klaret.

EVALUERING

Vi vil også meget gerne modtage fotomateriale fra projektet til brug i vores årsrapport og evt. andre steder.