HVAD ER GADEIDRÆT?

Gadeidræt dyrkes som regel i selvorganiserede, uformelle, sociale og fleksible praksisfællesskaber. Bestyrelsen er ofte skiftet ud med en uformel gruppe af initiativtagere, og trænerne med frivillige inspiratorer, som selv er aktive, hænger ud og giver deres viden og erfaring videre til de næste generationer. Gadeidræt er kendetegnet ved en høj grad af initiativ, kreativitet og gør det selv-mentalitet blandt udøverne. Gadeidrætten vil derfor blive ved med at udvikle nye former og aktiviteter med de unge på gadeplan som drivkræft.

Gadeidræt er idræt, som oftes dyrkes på gadeplan, men vi oplever samtidig også miljøerne fra gaden har brug for faciliteter med tag over hovedet. Nogle gadeidrætter som fx skateboarding, breakdance og parkour oprinder fra gaden, mens andre udspringer fra klassiske idrætsgrene, som eksempelvis street basket og gadefodbold der er blevet tilpasset byrummet. Gadeidræt er blandt andet street basket, skateboarding, calisthenics, parkour, gadefodbold, street dance, BMX, rulleskøjter, løbehjul og street hockey. Miljøerne er særlig kendetegnet ved at være selvorganiserert, fleksibelt, innovativt, kulturelt, uformelt, kreativt, socialt og frit.

HVORFOR GADEIDRÆT?

Vi arbejder for at udvikle og understøtte gadeidræt i Danmark og det er ikke uden grund. Først om fremmest er der i dag et stigende antal børn, der ikke er regelmæssigt aktive i Danmark. En stor del af danske børn og unge lever ikke op til WHO’s anbefalinger omkring ugentlig aktivitet. Vi oplever, at det dels har baggrund i manglende tilgængelighed og muligheder inden for bevægelsesaktiviteter. Idrættens Analyseinstitut konkluderer, at danskernes idrætsvaner har ændret sig i retning af, at der er flere der dyrker selvorganiseret idræt fremfor idræt i foreningsregi. Vi mener, at gadeidræt taler ind i en tid, hvor fleksibilitet er vigtigt. Flere fokuserer på selv at bestemme, hvornår de vil bevæge sig og løsriver sig fra mere faste rammer og faste tider. Active Research konkluderer i en evaluering af GADEIDRÆT, at gadeidrætten viser sig, at funger som en demokratisk øvebane for medborgerskab og udvikling af demokratiske værdier. Det oplever vi særligt, når aktører går sammen og tager initiativ til at lave projekter i deres lokalområde. De organiserer selv, tager beslutninger og skaber igennem projekterne kultur og fællesskab med og for hinanden.

Vi arbejder for, at gøre idræt tilgængeligt for alle. Der er en tendens i gadeidrætten, der viser, at aktiviteterne rammer sårbare målgrupper, som ellers har svær adgang til idræt. 48% af de 311 selvevaluerede projekter bekræftede i 2020 at have målrettet aktiviteterne til en sårbar målgruppe – lige fra børn og unge i udsatte boligområder til kvinder i asylcentre og kørestolsskatere. Det handler samtidig om, at gadeidrætten er kendetegnet ved et uformelt rum, hvor grænserne mellem at være deltager eller ikke-deltager er flydende. Deltagelsesstrukturen er på tværs af køn, alder og niveau, og er derudover mobil og kan flyttes efter hvor der er behov.

 

Er du interesseret i mere viden om gadeidræt, kan du finde artikler under fanen ’resultater’.