Puljer

ALLE PULJERNE

GADEIDRÆT giver økonomisk støtte til gadeidrætsprojekter, så sociale, sundhedsmæssige og kreative potentialer kan komme flest muligt til gavn. Støtten vil blive givet via fire puljer til de initiativer, som vurderes bedst egnede til at løfte opgaven. Se puljerne nedenfor.

Du søger støtte ved at udfylde et af vores onlineansøgningsskemaer.

Du kan lige nu søge ‘Jokerpuljen’ til dit gadeidrætsprojekt! Vi har slået alle nedenstående puljer sammen til én pulje i forbindelse med, at vi har fået midler fra Idrætsaktstykket! Du kan søge til dit projekt inden søndag d. 25. september og dit projekt skal være afsluttet og afrapporteret inden d. 1. februar 2023! Søg HER!

Løbende opdateringer:
Følg os på vores facebookside, Gadeidræt, for løbende opdateringer.

SØM OG SKRUER

Her kan der søges midler til byggematerialer til Do It Yourself-projekter, fly-out til det lokale spot, et mobilt parkourstativ og mange andre gode byggeidéer med fokus på gadeidræt.
Det vil også være muligt at søge midler til leje af en trailer, så man kan ”skralde” på byggepladser, hvor der er brugbart byggeaffald, samt til etablering af mere permanente faciliteter til gadeidræt.

Vi skal hurtigt kunne danne os et overblik over, hvad I ønsker midler til. Hvis I ansøger om en ny basketkurv skal vi vide; hvem I er, hvor det er i landet kurven skal stå, hvem der får glæde af den, hvorfor I har brug for den og hvad det vil koste.
Det samme gælder, hvis I vil søge om et parkourstativ; hvem er I, hvor skal det bruges, hvorfor I har brug for det, hvem vil bruge det og hvad koster det?

GADEIDRÆTTENS DAG

Gadeidrættens Dag er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor ildsjæle og udøvere landet over viser, hvad gadeidrætten er for en størrelse.

Der er øremærket midler til en årlig dag, som sætter fokus på gadeidrætten. Det sker ved at aktører afholder et væld af synlige events i det offentlige rum landet rundt. Der bliver afspærret gader af til alt fra street soccer, skatekonkurrencer i parkeringshuse, breakdance på rådhusets marmorgulve, etc. Her vil der være mulighed for at søge midler og/eller rådgivning til dem, der vil være med til at skabe aktiviteter til Gadeidrættens Dag.

Gadeidrættens Dag afholdes én gang om året, men på grund af den manglede finansiering afventer vi stadig status på 2022.

Vi skal hurtigt kunne danne os et overblik over, hvad det er I vil. Hvis I vil holde et event til Gadeidrættens Dag, skal vi have beskrevet eventet og have et overblik over; hvor det er, hvor mange I regner med der kommer, hvem det er, hvilken sport det drejer sig om, hvem I er, hvorfor I gerne vil holde det, og hvad I søger penge til fra os (leje af lydanlæg, gratis mad, bolde eller noget helt andet).

KAPACITET OG NETVÆRKSPULJEN

Her kan gadeidrætsorganisationer og aktørere søge midler til uddannelse af instruktører, frivillige ledere eller sommercamps. Der kan også søges til vidensdeling og netværksarrangementer, der skaber forbindelser mellem de forskellige gadeidrætsorganisationer og andre aktører. Yderligere er det muligt at søge til kurser der kan styrke gadeidrætten, fx kurser i fundraising, foreningsregnskab, eventplanlægning eller sponsorships.

Vi skal hurtigt kunne danne os et overblik over, hvad det er I vil. Hvis I ønsker at søge i Kapacitet-og Netværkspuljen, skal I kort beskrive hvem I er og hvad det er I søger til. Er det et kursus eller en netværksdag? Hvad håber I at få ud af det, hvad er udbyttet for den enkelte deltager, hvorfor står I og mangler dette kursus eller arrangement, hvor og hvornår finder det sted, hvad koster det og skal deltagerne selv betale noget?

JOKERPULJEN

Dette er en pulje, hvor der kan søges midler til nyskabende tiltag eller projekter, der kombinerer eksisterende tiltag på nye måder. Søger man i denne pulje, vil innovative projekter være i højsædet. Nytænkende partnerskaber, hvor private aktører bidrager til at udvikle gadeidrætten via. nye tiltag, vil blive prioriteret højt.

Vi skal hurtigt kunne danne os et overblik over, hvad det er I vil. Det vigtige i denne pulje er, at det indeholder nyskabende tiltag eller en ny vinkel på eksisterende tiltag. Innovation og nytænkende partnerskaber som vil kunne bringe os tættere på den overordnede plan, vil vægtes højt her. Det er derfor vigtigt, at I i jeres ansøgning lægger vægt på nytænkende og innovative ideer. Eksempelvis; projekter der medfører lovliggørelse af skateboarding på udvalgte asfaltstier, et Danmarkskort i plakatformat med top 100 bedste gadeidrætsspots, QR-koder i gadebilledet med instruktionsvideoer til parkour, osv.

Søm & Skruer puljen

GADEIDRÆT har støttet med midler til byggematerialer til DIY projekter. For eksempel en flyout til villavejen, en basketball kurv til gadehjørnet, et mobilt parkourstativ eller noget helt fjerde.

Gadeidrættens dag

GADEIDRÆT har støttet med midler øremærket den årlige ’Gadeidrættens Dag’, som sætter fokus på gadeidrætten ved at aktørerne afholder en væld af events i det offentlige rum.

Kapacitet og netværkspuljen

GADEIDRÆT har støttet med midler til uddannelse af instruktører og frivillige leder, samt midler til vidensdeling og netværksarrangementer

Jokerpuljen

GADEIDRÆT har støttet med midler til nyskabende tiltag eller projekter der kombinerer eksisterende tiltag på nye måder og hvor innovation og nytænkende partnerskaber er i højsædet.