Rådgivning og vidensdeling

PLATFORMEN FOR GADEIDRÆT

Den Nationale Platform for Gadeidræt er til for at udbrede gadeidrætten. Her kan du kan få rådgivning, eller blive sat i forbindelse med de rette folk. GADEIDRÆT er et sted for vidensdeling, vi ønsker at skabe meget mere aktivitet på gadeplan og her er ingen dumme spørgsmål.

Det eneste du skal gøre, er at slå på tråden eller sende en mail.

RÅDGIVNING

Rådgivningen gives i forbindelse med udvikling af nye idéer og i forbindelse med kvalificering af konkrete projekter og ansøgninger. Skulle du være nysgerrig omkring generel viden på området, står vi også til rådighed. Formålet med rådgivningen er at sikre kvalitet i aktørernes projekter og kommunernes forskellige indsatser.

GADEIDRÆT ønsker at dække bredt, derfor er det i enkelte sager også muligt at få stillet GADEIDRÆTs konsulenter til rådighed med henblik på at sikre kvaliteten i byggesager, undervisningsforløb m.m. Vi anbefaler, at du tidligt tager kontakt til GADEIDRÆT, hvis du er usikker på om den idé eller det projekt du har, kan opnå støtte eller rådgivning fra GADEIDRÆT.

VIDENSDELING

GADEIDRÆT har en målsætning om at skabe mere viden omkring gadeidræt og dens udvikling, så flere kan komme i gang med et fysisk aktivt liv. Al den viden vil vi gerne dele på kryds og tværs, for at sikre kvalitet, udvikling og læring i netværket af kommuner, gadeidrætsorganisationer og andre aktører.

Derfor vil vi også gerne opfordre dig til at dele dine erfaringer på området. GADEIDRÆT er en platform, hvor vi alle kan lære af hinanden. Dette vil bl.a. ske via en række konferencer og workshops. Derudover vil vi rigtig gerne være med til at formidle jeres historier.

Vi forsøger altid, at bruge den viden I skaber og deler, til at rådgive aktører når der laves projekter. På den måde sikrer vi, at de erfaringer der bliver skabt ikke gå tabt og kan bruges i lignende sammenhænge. De projekter I skaber, genererer altså viden som bliver brugt til rådgivning i forbindelse med nye projekter, som igen skaber en ny viden.

Ligger I inde med konkrete erfaringer, som kan komme andre til gode, så skriv gerne din historie/erfaring til: raha@game.ngo